L'Hospital i els CAP, compromesos amb la deshabituació tabàquica

S'ofereix un Programa d'Ajuda al Fumador durant l'ingrés hospitalari i teràpies grupals i individuals.

31.05.2017
Des de fa 10 anys, l’Hospital de Palamós forma part de la Xarxa d'Hospitals sense fum. El 17 de maig de 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital de Palamós, que establia l'adhesió de l'hospital i el compromís de l'entitat a promoure un hospital sense fum.

Des del 2011, tant l’Hospital de Palamós com els CAP tenen programes específics d’ajuda a la deshabituació tabàquica, ja sigui per als pacients ingressats, com per als usuaris d’atenció primària que volen deixar de fumar.

Programa d’Ajuda al Fumador a l’hospital
El Programa d’Ajuda al Fumador és voluntari i té per objectiu que els pacients fumadors ingressats tinguin un suport terapèutic per a l’abandonament del tabac. En el moment de l’ingrés, s’informa el pacient sobre el programa i la infermera de planta realitza un breu qüestionari (test de Fargeströn) per tal d’identificar el grau d’addicció al tabac i li ofereix tractament.

En cas d’acceptació, el metge indicarà quin tractament i dosi cal seguir durant el seu ingrés. En el moment de l’alta hospitalària, es lliura tractament per a 48 hores i la prescripció de continuïtat del tractament. Transcorreguts aquests dos dies, cal posar-se en contacte amb el centre d’atenció primària per tal d’iniciar teràpia ja sigui grupal o individualitzada.

Teràpies grupals i individuals als CAP
Ja fa 6 anys que des d’atenció primària s’ofereixen teràpies grupals per ajudar a la deshabituació del tabaquisme. Els precursors van ser el CAP de Palamós i Palafrugell el 2011, seguit de La Bisbal el 2013 i Torroella un any més tard.

En aquest temps, s’han realitzat una quarantena de grups amb resultats comparables a d’altres estudis ja existents, on s’observa que el principal problema és la continuïtat dels assistents i la finalització de la teràpia. Tot i així, l’acompanyament del personal sanitari es demostra molt positiu a l’hora de deixar de fumar. Alhora, si es prefereix, també s’ofereixen sessions individuals.