Instal·lació de noves papereres amb cendrer al recinte de l'Hospital de Palamós

Arrel de les suggerències rebudes per ciutadans i professionals SSIBE

01.08.2017
Per tal de millorar la higiene de la via pública i promoure el civisme dels visitants i els treballadors, la setmana passada es van instal·lar 5 papereres amb cendrer municipals al voltant de tot el perímetre de l’Hospital i davant de l’entrada del CAP de Palamós. Aquesta iniciativa és fruit d’un acord conjunt amb l’Ajuntament de Palamós.

Des que es va implantar la llei del tabac, es prohibeix fumar en tots els recintes hospitalaris. A Palamós, s’ha complert la norma, però aquest espai net de fum sovint contrastava amb un espai amb restes de cigarretes apagades a les voreres pròximes a l’Hospital i el CAP de Palamós, que va ser motiu de queixes d’alguns ciutadans de Palamós i també es va manifestar en les enquestes de prevalença de consum de tabac entre els treballadors.

És responsabilitat de tots nosaltres fer-ne un bon ús!

Programa de deshabituació tabàquica       
Des de fa 10 anys, l’Hospital de Palamós forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense fum i des del 2011, tant l’Hospital de Palamós com els CAP tenen programes específics d’ajuda a la deshabituació tabàquica, ja sigui per als pacients ingressats, com per als usuaris d’atenció primària o els professionals que volen deixar de fumar.

Ja fa 6 anys que des d’atenció primària s’ofereixen teràpies grupals per ajudar a la deshabituació del tabaquisme. Els precursors van ser el CAP de Palamós i Palafrugell el 2011, seguit de La Bisbal el 2013 i Torroella un any més tard. Si vols deixar de fumar i vols ajuda, acut al teu centre d'atenció primària més proper i informa-te'n!