Aturada de País

El dia 3 d'octubre s'ha convocat una Aturada de País realitzada per la Taula per la Democràcia

Coincidint en el dia 3 d’octubre, s’ha convocat una Aturada de País realitzada per la Taula per la Democràcia, en defensa dels drets civils i com a protesta pels fets ocorreguts en data 1 d’octubre.

La nostra organització, en consonància amb el Govern de la Generalitat i amb l’acord del Patronat-Òrgans de Govern, alhora que amb el Consorci Sanitari i Social de Catalunya, s’adhereix a aquesta convocatòria.

Per tal d’assegurar el normal funcionament del serveis sanitaris i socials bàsics cares a la ciutadania i alhora el dret de vaga dels treballadors/es que s’hi vulguin adherir,  s’han establert els corresponents Serveis Mínims d’acord a la normativa d’aplicació.