SSIBE continua apostant per la formació continuada dels seus professionals

Aquesta tardor s'han preparat 4 jornades per generar espais trobada entre els professionals de l'hospital i els d'atenció primària i sociosanitària.

16.10.2017
Durant els mesos d’octubre i novembre, SSIBE ha organitzat activitats formatives específiques adreçades als professionals de la nostra entitat, que han de servir per potenciar les relacions i la coordinació entre els diferents nivells assistencials i enfortir vincles entre els diferents àmbits de la nostra entitat i, per tant, millorar la coordinació i la integració assistencial dels pacients.

En concret, s’han preparat 4 jornades específiques sobre pneumologia (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica -MPOC-), reumatologia, urologia i d’infermeria que posaran a l’abast dels professionals el coneixement i els últims avenços en cada camp, com novetats terapèutiques o noves eines diagnòstiques entre altres.

Jornada d’actualització en la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) - 18 octubre
Sessions de formació continuada en reumatologia - Des del 31 d’octubre, cada dimarts de 15.30 a 18.30h
• 1a Jornada d’urologia del Baix Empordà – 9 de novembre, en doble jornada a les 8 i les 15h.
• 3a Jornada d’infermeria: present i futur: apoderament, creativitat i compromís davant dels nous reptes – 30 de novembre, en doble jornada a les 8.45 i 16.45h

La integració assistencial en tots els àmbits que presta SSIBE com són atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària també es desenvolupa en d’altres formats a banda d’aquestes jornades com poden ser sessions dels metges especialistes a atenció primària per consultar casos concrets, reunions internes de coordinació i consultes sobre proves i diagnòstics entre els diferents nivells.

La formació continuada a SSIBE
Cal destacar que les jornades posa en relleu la formació continuada com un vector estratègic que permet una millora contínua de la seva carrera professional i, alhora, una millora en l’atenció i en el maneig dels pacients.

Durant aquest 2017, s’han realitzat més de 790 accions formatives a SSIBE, on hi han participat 1.101 professionals, amb un total de 26.430 hores de formació.