Dades Globals del seguiment de la vaga del 8 de novembre

Un total 8,30% de l'Entitat SSIBE

Segons els criteris actuals, traslladats pel CatSalut i derivats del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, per a computar el seguiment de la vaga de 8 novembre, us informem que les dades globals pel Grup SSIBE són les següents:

TORN DE NIT
(7 de novembre): 0% a totes les empreses i centres

TORN DE MATÍ
(8 de novembre):
SSIBE AIE: 10,64%
FUNDACIÓ HOSPITAL: 4,29% (Hospital 4,25% i PGG 4,76%)
CABE : 20,39% (LA BISBAL 35,29%, TORROELLA 20%, PALAFRUGELL 11,11% i PALAMÓS 22,86%)
EMPORSIS: 0% (sense computar centre Figueres)
EMPORHOTEL: 0% (sense computar centre Figueres i centre Palafrugell Gent Gran)

TOTAL ENTITAT SSIBE EN TORN MATÍ : 8,78%

TORN DE TARDA
(8 de novembre):
SSIBE AIE: 20%
FUNDACIÓ HOSPITAL: 6,35% (Hospital 7,02% i PGG 0%)
CABE : 8,89% (LA BISBAL 0%, TORROELLA 22,22%, PALAFRUGELL 13,33% i PALAMÓS 0%)
EMPORSIS: 0% (sense computar centre Figueres)
EMPORHOTEL: 0% (sense computar centre Figueres i centre Palafrugell Gent Gran)

TOTAL ENTITAT SSIBE EN TORN TARDA: 6,82%

GLOBAL ENTITAT SSIBE: 8,30%

FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN: 0% en tots els torns
FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS: 0% en tots els torns