Inici de les obres a l'Hospital de Palamós

Està previst per al mes de desembre i duraran 2 anys; es remodelarà tota la planta baixa i l'àrea quirúrgica.

22.11.2017

L’empresa XIUCARGOL Gestió i Contractació d’Obres de Llambilles ha guanyat el nou concurs d’obres a l’Hospital de Palamós que es va fer el mes de setembre i està previst el seu inici el mes de desembre.

La direcció de l’obra anirà a càrrec d’en Francesc Parés de l’empresa Genis & Francesc associats.

Durant les obres està previst remodelar tota la planta baixa i part de l’àrea quirúrgica per tal de resoldre antigues mancances com la renovació de la cuina, la separació dels circuits nets i bruts, l’ampliació dels vestidors i de la cafeteria, la creació d’una nova zona per a la morgue, 2 noves sales blanques a farmàcia, nova esterilització, 1 sala d’endoscòpies nova i la renovació i reubicació de la sala de procediments.

Afectarà a més de 3.000m2 però no s’interrompran cap dels serveis de l’hospital. Per a aconseguir-ho, les obres es realitzaran en tres fases. S’iniciaran al desembre de 2017 i es preveu que durin aproximadament dos anys, fins al novembre de 2019, d’acord amb el projecte executiu de l’obra. Les fases previstes són:

  • Fase 1: Vestidors, cuina i espai multiconfessional (desembre 2017 – juny 2018)
  • Fase 2: Cafeteria, accés, Direcció Assistencial, residus i morgue (juliol 2018 – març 2019)
  • Fase 3: Esterilització, quiròfan CMA, farmàcia, instal·lacions i manteniment (abril 2019 – novembre 2019)

Comissió d’obres

El mes de setembre de 2017 es va constituir la Comissió d’obres formada per la Direcció Assistencial, Departament d’Enginyeria, Servei de neteja - Emporhotel, Comissió d’infeccioses, Servei de Prevenció i Medi Ambient i Comunicació que vetllarà per portar a terme l’execució de les obres tot minimitzant el seu impacte. La seva composició i ritme de treball s’adapta a l’evolució de les obres i necessitats.

Per a cadascuna de les diferents fases i actuacions, es complimentaran les fitxes d’obra corresponents que es revisen i aproven a la comissió.


Fase 0. Implantació

Per a començar les obres cal preparar la infraestructura i material i és per això que caldrà habilitar la meitat del pàrquing de l’entrada de la planta 0 per als materials i casetes dels industrials. Està previst que es faci la darrera setmana del mes de novembre.

Per aquest motiu s’han reubicat al Carrer Hospital les places d’aparcament següents: 3 de mobilitat reduïda, 2 de discapacitats i 2 de professionals de guàrdia localitzable (en aquestes darreres caldrà senyalitzar el vehicle amb el distintiu proporcionat per recursos humans per evitar sancions).

S'adjunta la fitxa d'obres 1.

S’adjunta un plànol amb les noves ubicacions i espai reservat a l’obra.

 

 

Fase 1  - Vestidors, cuina i espai multiconfessional

Està previst que comencin al mes de desembre i començaran pels vestidors. N’informarem puntualment amb la seva corresponent fitxa d’obres.

 

Comunicació

S’ha habilitat un bànner a la intranet on quedarà recollida tota la informació que es publiqui de les obres així com cadascuna de les fitxes.

Els suggeriments que tingueu relacionats amb les obres els podeu fer arribar al vostre comandament.