Es crea la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme de Girona

SSIBE en forma part junt amb altres institucions i entitats que s'uneixen per lluitar contra el tabaquisme a la Regió Sanitària de Girona.

30.11.2017

Aquest novembre s’ha creat la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Regió Sanitària de Girona per tal de disminuir la prevalença tabàquica a la província de Girona. La Xarxa es va constituir en el decurs de la VIII Trobada del Programa d’Atenció Primària Sense Fum a nivell de Catalunya, que va tenir lloc el dia 23 de novembre i que va aplegar més de 150 professionals.

La Xarxa la formen diverses institucions i entitats, ja que cal  actuar no només des del sistema sanitari sinó també des de l’àmbit comunitari amb els municipis, les entitats, la universitat, els col·legis professionals, i la pròpia comunitat. La missió és treballar per tal d’evitar l’exposició involuntària al fum ambiental del tabac, prevenir l’inici del tabaquisme, promoure l’abandonament tabàquic i lluitar contra les desigualtats incorporant sobretot la perspectiva de gènere i classe social.

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya 2015-2016, a la Regió Sanitària de Girona un 25,3% de la població fuma (23,7% diàriament i 1,6% ocasionalment), xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya. Els homes fumen més que les dones (un 31,4% els homes respecte a un 19,1% les dones) i les persones de classe social més desafavorida fumen més. A nivell de Catalunya un 28,9% de la població entre 15 i 44 anys fuma, mentre que entre els 45 i 64 anys és d’un 29,1%, entre els 65 i 74 un 10,7% fuma i dels 75 en endavant fuma un 4,8%. Les morts atribuïbles al tabaquisme a Catalunya són més de 24 cada dia, fins al punt que 1 de cada 6 morts a Catalunya es relaciona amb el consum de tabac.

Pots consultar la nota de premsa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per conèixer les institucions i entitats que formen part de la Xarxa.

Igualment, recordem que al novembre l’Hospital de Palamós també va assolir la categoria d’argent de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.  L’objectiu és assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promoure activitats de prevenció i control del tabaquisme.