Es publica la Memòria Ambiental de SSIBE

On s'hi descriuen les activitats en relació al compromís ambiental de SSIBE i que es materialitza amb el sistema de gestió ambiental implantat a tots els centres de la nostra entitat.

05.12.2017
SSIBE ha publicat la memòria ambiental corresponent al 2016 on es recorda el compromís ambiental de l’entitat, s’avaluen els objectius establerts a principis d’any, es detallen els consums energètics, material d’oficina i de productes de neteja com també de la generació de residus de tots els centres, el compliment legislatiu i les activitats i campanyes ambientals realitzades durant el passat 2016.

Aquest any destaquem:

  • La reducció de més del 25% la quantitat de medicaments generats com a residu (+27,0%) mitjançant una bona gestió de caducitats de medicaments a Hospital de Palamós.
  • La inauguració del Jardí Botànic Sostenible de Palafrugell Gent Gran emmarcat en el projecte “Pss....Guaita, quin jardí més maco” que té com a objectiu apropar el centre als diferents agents socials del municipi de Palafrugell utilitzant el jardí com a recurs educatiu en matèria de medi ambient. Palafrugell Gent Gran es va adherir al “Flors i Violes” del maig de 2016 decorant el jardí i formant part del circuit d’espais oberts al públic durant els dies que va durar aquest esdeveniment. 
  • L’ampliació de l’abast del nostre Sistema de Gestió Ambiental a les Residències de Sant Feliu Gent Gran i Suris Gent Gran.