Nou model d'atenció a la salut de les persones trans

Per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere

04.01.2018
A l’octubre del 2017, el Departament de Salut va posar en marxa un nou model d’atenció a la salut de les persones trans.

 El nou model se centra en les necessitats i les expectatives de la persona trans i és respectuós amb l’autonomia, l’autodeterminació i la dignitat, en un procés de decisions compartides. Amb la instrucció 14/2017 del CatSalut s’implanten el conjunt d’actuacions d’atenció integrada en l’assistència a la salut de les persones trans.

La Direcció General d’Igualtat ha publicat el mateix mes el protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.

El Codi Ètic de SSIBE
SSIBE manté un elevat grau d’exigència ètica en la seva actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l’equip humà que forma part dels seus centres i serveis.

Disposem del Codi Ètic que garanteix el respecte a la dignitat de la vida humana com a valor essencial. Per aquest motiu, cada persona ha de ser atesa amb consideració i respecte, sense discriminació per raons d’edat, gènere, religió, ètnia, cultura, condició socio-econòmica, creença o discapacitat.

En aquest sentit us recordem també que disposem del Procediment d'aplicació del Codi Ètic Institucional i us instem a que si noteu alguna acció que no respecti aquest codi, actueu segons el protocol estableix, dirigint-vos a l'Àrea Jurídica on:

− Atendran els dubtes i suggeriments respecte al codi
− Proporcionaran assessorament i formació en aquesta matèria
− Rebran i canalitzaran les possibles denúncies d’inobservança que es produeixin

Dades de contacte Àrea Jurídica:

Susanna Castellví
Planta 2 de l’edifici Fleming
Telèfon: 972 60 92 60 i extensió 3655
scastellvi(ELIMINAR)@ssibe.cat