L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran aconsegueixen 15 donants de còrnies el 2017

Des del passat juny, és el segon hospital de la demarcació de Girona en nombre de donacions.

17.01.2018
L’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran van implementar el passat mes de juny un programa per a la donació de còrnies, conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que permet garantir el dret a la donació de teixits al final de la vida. En només mig any, s’han aconseguit 15 donacions a Palamós.

Les còrnies que s'extreuen s'envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que s'encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten. Alguns d’aquests receptors pot ser precisament al servei d’oftalmologia de l’Hospital de Palamós, que des del 2008 ha realitzat 32 transplantaments.

Es tracta del segon hospital de la demarcació de Girona amb més donacions obtingudes, per darrera del Trueta (36), on també hi consten Campdevànol (2) i Blanes (1).

Formació específica
Per facilitar la donació, set professionals d’infermeria i medicina de Palamós s’han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament: des de la detecció, passant per l’entrevista amb els familiars del donant i fins a la realització de la pròpia tècnica d’extracció.

D’aquesta manera, tot el procediment es porta a terme per part dels nostres professionals i en els nostres centres, agilitzant el procés i sense suposar cap demora posterior a la mort.

Tota la metodologia s’aplica seguint uns principis ètics de qualitat, respecte i anonimat cap al propi donant, establerts pel Banc de Sang i Teixit. Tota la metodologia interna a aplicar s’ha recollit al Protocol procés de donació de teixits.

Per a què calen còrnies?
La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa per una de donant és la única manera que tenen aquestes persones per recuperar la visió.

També són freqüents els trasplantaments a pacients que han patit una lesió a l’ull, una infecció o el rebuig d’un trasplantament previ. Amb cada còrnia donada es pot ajudar a recuperar la visió a dues persones perquè es pot dividir la còrnia en dos segments diferents que es trasplanten a pacients diferents.

La còrnia és un teixit viu que cal trasplantar abans d’una setmana després de l’extracció. També hi ha la possibilitat de conservar-se fins a tres setmanes a 31 graus. 

Qui pot ser donant?      
Tothom pot ser donant i té el dret de donar, dels 2 als 85 anys. Contràriament al que es pot creure, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament, tampoc havent tingut un càncer.

Més informació sobre la donació i com fer-se donant, a OCATT (Organització Catalana de Transplantament).