Seguiment de la vaga general 8 de març

Dades de seguiment general de la vaga per la desigualtat de la dona i la violència de gènere del dia 8 de març. El global entitat SSIBE ha estat del 2,05%.

Us informem que les dades del Grup SSIBE de seguiment GLOBAL de la vaga general per la desigualtat de la dona i la violència de gènere, convocada per avui dijous dia 8 de març per diverses organitzacions sindicals, han estat les següents:

 
TORN DE NIT (7 de març): 0% a totes les empreses i centres)

 
TORN DE MATÍ (8 de març):

SSIBE AIE: 0%

FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS: 1,26% tot en règim de vaga parcial (Hospital 1,16% i PGG 1,98%)

CABE : 8,97% -5,13% en règim de vaga total i 3,85% en règim de vaga parcial- (LA BISBAL 3,45%, TORROELLA 2,78%, PALAFRUGELL 0% i PALAMÓS 8,51%)

EMPORSIS: 0% (sense computar centre Figueres)

EMPORHOTEL: 0% (sense computar centre Figueres i centre Palafrugell Gent Gran)

 
TORN DE TARDA (8 de març):

SSIBE AIE: 0%

FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS: 0%

CABE: 5,41% en règim de vaga parcial (LA BISBAL 12,5%, TORROELLA 0%, PALAFRUGELL 7,14% i PALAMÓS 0%)

EMPORSIS: 0% (sense computar centre Figueres)

EMPORHOTEL: 0% (sense computar centre Figueres i centre Palafrugell Gent Gran)

  
GLOBAL ENTITAT SSIBE: 2,05%

 
Pel que fa a les empreses gestionades:

 
FUNDACIÓ PALAFRUGELL GENT GRAN: 4,17%

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURIS: 1,16%