L'Hospital de Palamós renova el seu equipament d'hemodiàlisi

Consistent en 24 monitors, la informatització de la unitat i un ecògraf.

12.03.2018
L’Hospital de Palamós ha renovat el seu equipament d’hemodiàlisi, consistent en 24 nous monitors, un nou ecògraf i la informatització de la unitat amb un sistema de gestió clínica.

Des del juliol, es compta amb 24 nous monitors d’hemodiàlisi que permeten la hemodiafiltració online (HD-OL) una tècnica més segura que redueix fins al 30% la mortalitat dels pacients que reben diàlis, segons un estudi publicat el 2012 per la Societat Catalana de Nefrologia i sota la direcció del Dr. Francesc Maduell.

La renovació s’ha completat aquest gener amb el nou ecògraf que permet valorar i monitoritzar l’accés vascular dels pacients i així anticipar-se a possibles problemes de trombosi, facilitar la punció de les fístules i, en conseqüència, evitar derivacions i visites a l’hospital de referència, repercutint en una major comoditat per al pacient.

En paral·lel, també s’està treballant amb la implantació d’un sistema de gestió clínica que s’integrarà amb tota la informació disponible actualment amb els monitors que no només facilitarà la feina sinó que permetrà minimitzar els errors de prescripció.

D’aquesta millora se’n podran beneficiar els pacients que visiten la unitat i que realitzen 3 sessions setmanals de 4 hores.  El 2017, es van realitzar un total de 9.730 sessions a 133 pacients, que suposa un 14% més de sessions més que el 2016.  D’aquestes, més de la meitat (5.160) ja van ser amb la tècnica on-line.

La unitat de diàlisi de l’hospital es va crear el 1991 i està formada per 10 infermeres, 2 auxiliars d’infermeria, 1 supervisor i 4 nefròlegs, essent el cap de servei la Dra. Rosa Garcia Osuna. Està situat a la planta baixa de l’Edifici Fleming, sota el Centre d’Atenció Primària de Palamós.

Per a què serveix l’hemodiàlisi?
L’hemodiàlisi s’utilitza en pacients amb insuficiència renal crònica i que necessiten tractament renal substitutiu que realitzi les funcions de filtrar la sang que normalment realitza el ronyó.

L’hemodiàlisi convencional és segura i eficient, però amb la nova tècnica d’hemodiafiltració online s’aconsegueix una millor neteja de les partícules de major pes molecular.