| Institucional

Resum del 2017 en atenció a l'usuari i comunicació

Podeu consultar dues infografies a mode de resum

Des de la unitat d’atenció a l’usuari i comunicació hem realitzat dues infografies que serveixen de compendi dels principals indicadors de la feina realitzada durant l’any 2017. 

Hi podràs trobar el número de consultes i reclamacions realitzades, els drets i deures dels ciutadans, així com les visites als nostres web i intranet, notes de premsa realitzades o campanyes endegades.

Les dues infografies serveixen d’una banda per fer més visible la feina realitzada entre els propis treballadors i per l’altra per, amb les dades, analitzar quins són els camps i àmbits en els quals treballar de cares a millorar.

Internament, ja s’està treballant amb la memòria de sostenibilitat de SSIBE on s’oferirà un resum de tot el 2017 pel que fa a activitat als nostres centres, així com de la resta d’àrees i serveis de SSIBE.