| Responsabilitat social corporativa

L'AECC - Catalunya contra el Càncer, impulsa un grup de suport a Palamós, destinat a persones afectades per alguna malaltia oncològica

"AFRONTANT EL CÀNCER" que s'instal·larà en dependències de Mas Guàrdies (c/ Lleida s/n, al costat de l' Hospital del Palamós) entrarà en servei el proper 9 d'abril i funcionarà tots el dilluns entre les 9 i les 10,30 hores.

El propòsit que persegueix l'AECC-Catalunya contra el Càncer amb aquest nou servei és facilitar als pacients oncològics un conjunt d'estratègies útils per afavorir l'adaptació del pacient a la malaltia, i a la vegada propiciar la millora de la seva qualitat de vida, fomentant la seva autonomia i possibilitant el seu creixement personal.

En aquest sentit, després de facilitar el procés d'adaptació a la malaltia, el grup terapèutic "AFRONTANT EN CÀNCER", promogut a Palamós per l'AECC-Catalunya contra el Càncer, procura obtenir respostes emocionals que es puguin englobar en el context general de la malaltia a fi i efecte de contribuir a l'empoderament del pacient perquè pugui relacionar-se amb el seu entorn familiar i social de manera assertiva i així establir amb aquests entorns, xarxes de suport entre iguals.

El grup terapèutic "AFRONTANT EL CÀNCER", integrat sempre per un màxim de deu persones i un mínim de tres, desenvoluparà 10 sessions de treball en tandes setmanals de 90 minuts. El caràcter de la participació, prèvia entrevista d’ acollida que es realitzarà des del servei de psicooncologia de l’AECC-Catalunya contra el Càncer per informar dels objectius d’aquest grup terapèutic, així com dels beneficis que suposa per l’usuari i dels requisits de compromís, és voluntari i ofereix als pacients garanties de confidencialitat absolutes.

El servei de suport "AFRONTANT EL CÀNCER", supervisat i executat per Mariona Riera, psicòloga de l'AECC Catalunya Contra el Càncer i encarregada de la consulta de psicooncologia de l'Hospital de Palamós, s'efectuarà en una sala del Mas Guàrdies que estarà convenientment dotada de taules, cadires, ordinadors, reproductors i sistemes d'àudio.
_______________

L' AECC-Catalunya contra el Càncer, 65 anys d'experiència

L'AECC-Catalunya contra el Càncer és una ONL (Organització No Lucrativa) privada i declarada d'utilitat pública fundada pel pròcer gironí Josep Biosca el 1953 i porta 65 anys treballant com a entitat pionera en la lluita contra el càncer.

L'AECC-Catalunya contra el Càncer integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.

L'AECC-Catalunya contra el Càncer manté com un dels seus objectius prioritaris la investigació oncològica de qualitat i és, a dia d'avui, l'entitat social privada que més fons destina a investigar el càncer amb 40 milions d'euros compromesos en 250 projectes en desenvolupament des de 2011.

L' AECC-Catalunya contra el Càncer és una ONL acreditada per la Fundació Lealtad i certificada pel segell de qualitat AENOR.

Font: AECC - Catalunya contra el Càncer