| Formació

Sessió de treball del nou Pla Estratègic 2018-2021

Una seixantena de treballadors van fer pluja d'idees per a les accions.

Ahir dijous 14 de juny, l’Hotel Trias de Palamós va acollir una jornada de treball del nou Pla Estratègic que ha de marcar el full de ruta i línies estratègiques de l’entitat per al període 2018-2021.

Una seixantena dels comandaments de SSIBE van reunir-se per fer una pluja d’idees de quines són les accions possibles a realitzar per a cadascuna de les línies estratègiques del nou pla.

El Pla Estratègic ha sigut un projecte col·laboratiu i participat per tots els treballadors. S’ha realitzat una enquesta interna de valoració de l’anterior pla, resposta per 150 treballadors i amb una puntuació superior a 6 i posteriorment, s’han realitzat diferents grups de treball on s’han realitzat diferents estudis DAFO de l’entitat. Amb aquest material, l’equip impulsor del pla ha acabat definint els nous valors, missió i línies estratègiques.

Amb tot el material aportat ahir, l’equip impulsor farà un exercici d’anàlisi i síntesi per definir quines són les accions que acompanyaran el Pla.