| Organitzatiu, Responsabilitat social corporativa

Publiquem la Memòria de sostenibilitat SSIBE 2017

Es tracta d'una eina de referència i consulta tant per al professional com per al ciutadà

Publiquem la Memòria de sostenibilitat SSIBE 2017 que dedica la seva portada als 20 anys del CAP de Dr. Josep Alsina i Bofill de Palafrugell.

És en format web, millorant la part visual i gràfica, amb enllaços relacionats per poder ampliar aquella informació que més us pugui interessar.

Enguany, a més a més, es tracta d’un format responsiu, és a dir, que s’adapta visualment a tots els suports digitals, que ha d’ajudar a ser també una eina de referència i consulta per al professional i per al ciutadà.

Podeu accedir al document des del banner de la intranet i del nostre web.

Accedeix a la Memòria 2017