| Organitzatiu

S'implanta el sistema de triatge a atenció continuada de l'ABS de Palafrugell

El triatge és un mètode de selecció i classificació de pacients, basat en els seus requeriments terapèutics i els recursos disponibles.

Des d’aquest estiu, l’atenció continuada de l’ABS de Palafrugell ha implantat el sistema de triatge. Així, tots els usuaris que entren pel servei d’urgències del CAP són rebuts per un infermer o infermera que identifica cada cas segons el seu nivell de gravetat.

L’atenció continuada o urgències a Palafrugell està oberta cada dia les 24 hores del dia, però el sistema de triatge es realitza de dilluns a diumenge de 10 del matí a 9 del vespre, que són les hores amb més volum de visites.

Què és el triatge i quins beneficis aporta'
El triatge és un mètode de selecció i classificació de pacients, basat en els seus requeriments terapèutics i els recursos disponibles.

Per al professional, aquest sistema permet assegurar una valoració ràpida i ordenada de tots els pacients, identificar els casos que requereixen una atenció mèdica immediata i organitzar les urgències segons prioritat i recursos disponibles.

Per altra banda, per al pacient també és beneficiós, ja que aquesta comunicació inicial pot ajudar a disminuir l’ansietat de l’usuari i dels acompanyants i alhora proporcionar-li informació sobre el procés d’atenció. Alhora, també millora la seguretat de pacients.

Quins són els nivells de gravetat'
Gràcies al triatge que es realitza, s’assigna un nivell de gravetat a cada usuari. Els pacients més urgents seran atesos abans que els considerats menys urgents.

Hi ha establerta una escala amb tres nivells de gravetat:

  • Nivell 1 - Urgència vital i emergències: És fonamental realitzar una intervenció immediata. No hi ha marge d'espera.
  • Nivell 2 – Urgència no demorable: Risc potencial de deteriorament que necessita cures ràpides. Si no hi ha nivell 1 ni cap altre nivell 2 comparable, no hi ha marge d'espera  
  • Nivell 3 – Urgència demorable: No hi ha risc potencial de deteriorament en un espai curt de temps  
Nivells d'urgència
Oscar Sànchez