| Organitzatiu

Iniciada la migració de la telefonia de tots els nostres centres cap a la nova centraleta

Iniciada el dilluns 15 d'octubre a consultoris perifèrics, es preveu finalitzar-la el 22 de novembre a l'hospital.

El sistema de telefonia que hem tingut fins el moment als nostres centres estava composat per dues centraletes analògiques que amb l’arribada de la fibra i amb la tecnologia IP han quedat obsoletes.

Una única centraleta
A partir del 15 d’octubre comptem doncs amb una única centraleta que gestionarà tots els terminals i totes les trucades dels nostres centres. Perquè el nou sistema quedi instal·lat al 100%, s’està executant una migració progressiva de la telefonia de cada centre cap a la nova centraleta, seguint un cronograma que anirà del 15 d’octubre al 22 de novembre i que ha estat  estudiat pels nostres tècnics i aprovat per telefònica, de manera que l’afectació a professionals i usuaris sigui mínima.

Amb el nou sistema desapareixen tots els fils de coure i funcionarem només amb fibra. Es conserven tots el números i extensions telefòniques i es forma una NGN (xarxa de nova generació).

Progressivament es farà el canvi de més de 500 aparells telefònics entre tots els centres i els que no es canviïn es reprogramaran per tal de fer-los compatibles amb el nou sistema.

També està prevista una formació avançada només per a secretaries i professionals del Centre de Programació Telefònica. La resta de personal, disposarà d’una guia ràpida d’ús.

A les plantes d’hospitalització desapareixen els telèfons de les habitacions a partir de la segona quinzena de novembre.

Important tenir en compte
El sistema actual i el nou no estan connectats, això vol dir que les extensions que es migrin cap al nou sistema no podran trucar a les extensions que encara romanguin a la centraleta antiga. Durant aquest període caldrà trucar pel número extern (972... ) tal i com fèiem antigament.
Per aquest motiu és important tenir present el cronograma adjunt que permetrà fer seguiment dels canvis a cada centre.