| Assistencial

Nou ecògraf a Diagnòstic per la Imatge

Permet fer la fusió de les imatges obtingudes per ecografia amb altres tècniques com la Tomografia Computeritzada (TC) i la Ressonància Magnètica (RM).

22.10.2018
Des del passat 17 de setembre, l’Hospital de Palamós disposa d’un nou ecògraf a la Unitat de Diagnòstic per la Imatge. Es tracta del model A450 de la marca Canon i que, amb el software de fusió, permetrà augmentar la rendibilitat de les biòpsies practicades a l’hospital i així millorar la detecció dels càncers de pròstata.

Fins ara, la detecció precoç del càncer de pròstata s’ha realitzat amb la determinació del PSA en sang i segons el resultat es procedia a biòpsia transrectal de la pròstata amb obtenció aleatòria del material.

Actualment, davant elevació del PSA en sang, realitzem primer una RM de pròstata amb l’objectiu de determinar la presència de lesions sospitoses de càncer clínicament significatiu.

Aquest nou ecògraf permet fer la tècnica de fusió, és a dir, superposar les imatges de la RM de pròstata amb les imatges ecogràfiques durant el procediment de la biòpsia i així dirigir l’agulla a la zona sospitosa de càncer. D’aquesta manera, s’augmenta l’eficàcia de la biòpsia prostàtica.

Ecograf1
Ecograf2