| Organitzatiu

Obres a l'Hospital: Construcció de la nova cafeteria, el punt d'informació, la sala de formació i el nou vestíbul

Del 16 d'octubre al 12 de febrer de 2019.

Un imprevist de reforç d'estructura i estintolament de l'edifici històric provoca un endarreriment de més de 5 setmanes a l'obra i continuen els enderrocs. D'acord amb el nou cronograma doncs, del 16 d'octubre al 9 de novembre es realitzaran les tasques d'estintolament de l'edifici, es reforçarà l'estructura, sanejament i enderroc de la paret de càrrega.

A partir del 22 d'octubre i fins que acabin les obres del vestíbul de l'entrada, el punt d'informació es trasllada a un dels despatxos del passadís més immediat a la mateixa planta 0.

Els ascensors i l'escala de l'edifici històric romandran tancats a la planta 0 i estaran operatius entre les plantes 1 i 3.

De l'1 al 10-12 de febrer de 2019, l'entrada de la planta 0 quedarà anul·lada i a l'edifici de l'hospital només s'hi podrà entrar per la planta 2. En aquest període es realitzarà el trasllat de la cafeteria quedant el seu servei reduït.

A partir del 10-12 de febrer ja estarà habilitada l'entrada de la planta 0 i també es podrà accedir a la nova cafeteria i al nou punt d'informació que ja estaran operatius.