| Assistencial, Institucional

Aliança estratègica entre Fundació Hospital de Palamós i Fundació Salut Empordà

Els dos principals agents de salut de l'Empordà signen un acord per millorar l'assistència sanitària a l'Alt i Baix Empordà.

Els dos principals agents de salut de l'Empordà, la Fundació Hospital de Palamós i la Fundació Salut Empordà, han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de millorar l'assistència sanitària al territori. Un conveni marc que pretén crear una aliança estratègica per al futur desplegament de projectes compartits, que podran ser tant de millora de processos de treball -tant per a la millora de la qualitat assistencial com per a la simplificació de tràmits-, en qualsevol dels àmbits en què treballen com pot ser l'atenció hospitalària, l'atenció primària, l'atenció sociosanitària, salut pública, recerca o docència.

Amb el nou acord les dues entitats compartiran la Unitat de Documentació Clínica, que lidera la Fundació Salut Empordà. Aquest departament és el responsable de la codificació mèdica, un procés important per determinar la complexitat de la casuística, és a dir, de la gravetat dels pacients atesos i del seu risc de mortalitat. Ho fan a través de la revisió de la història clínica i de l'informe d'alta. Unes dades que traslladen als GRD, Grups Relacionats amb el Diagnòstic, que són una part important a l'hora de determinar la complexitat del centre.

Amb aquesta nova col·laboració, a més dels sis professionals de la Unitat de Documentació Clínica que tindran en comú les dues entitats, també compartiran la contractació d'especialistes en urologia i neurologia que tindran dedicació a les dues fundacions. Una sinèrgia que se suma a d'altres iniciatives participades de les dues entitats en l'àmbit dels serveis hotelers, mitjançant l'empresa Emporhotel, i amb els serveis d'informàtica, amb l'empresa Emporsis.

Ambdues institucions, que segons dades de l'IDESCAT tenen una població de referència de més de 260.000 habitants, comparteixen una mateixa naturalesa, missió i orientació a la millora de la salut de la població a la qual donen cobertura i per aconseguir-ho cal una optimització dels recursos de què disposen.