L’Hospital de Palamós realitza la seva primera ecocardiografia transesofàgica

Amb aquesta prova el servei de cardiologia culmina un procés de renovació iniciat el 2011.

El passat 6 de novembre, el servei de cardiologia de l'hospital de Palamós va realitzar la seva primera ecografia cardíaca transesofàgica.

Es tracta d'una prova diagnòstica de gran utilitat per el diagnòstic de diverses patologies cardíaques. Igual l'ecografia cardíaca convencional, l'ecocardiografia transesofàgica (ETE) utilitza ones sonores per produir una imatge del cor i veure com funciona. Però a diferència d´aquesta, les ones sonores s'envien a través d'un tub que s'introdueix per la boca i la gola, fins arribar a l'esòfag.

Aquest estudi permet veure al detall les dimensions, la forma i el moviment del múscul cardíac i la condició de l'aorta, que és el principal vas sanguini que surt del cor i que alimenta l'organisme. També pot mostrar com funcionen les vàlvules cardíaques i el flux sanguini pel cor. L'ETE també subministra informació sobre les artèries. Aquest estudi sovint es realitza quan no es possible obtenir una imatge clara del cor amb una ecocardiografia convencional. D'altre banda, també reverteix en una millora al pacient que fins ara s'havia de desplaçar fins a Girona per a realitzar aquesta prova.

Amb aquesta prova es completa el conjunt de proves no invasives en cardiologia que es poden realitzar en un hospital comarcal i culmina un procés de renovació del servei de cardiologia de l'Hospital de Palamós, iniciat el 2011. El centre és el segon hospital de la província amb més volum de visites i el que té menor temps de llista d'espera que actualment està en 25 dies de mitjana. De gener a agost d'aquest 2018, s'han atès fins a 1.457 pacients en 1a visita.

Actualment, l'equip està composat per tres cardiòleges, el Dr. Moisés Barrantes, que n'és el Cap de Servei, el Dr. Juan Carlos Sevilla i el Dr. David Minchola. Tots junts atenen pacients cardiològics ingressats a planta, en consulta ambulatòria i donen suport a la resta de serveis de l'hospital i urgències.

Fins al 2011, el servei realitzava consultes, ecografies cardíaques bàsiques, proves d'esforç i Holter de 24h. És precisament aquest any quan es comença a ampliar la cartera de proves i procediments: cardioversions elèctriques programades per al tractament d'arrítmies cardíaques (fibril·lació i flutter auricular) i la prova de la taula basculant, per a l'estudi diagnòstic i pronòstic de pacients amb cardiopatia isquèmica, una de les malalties més prevalents entre les patologies cardiològiques. Aquest mateix 2012 es va crear la Unitat de Dolor Toràcic, una unitat funcionat situada a urgències i on es deriven els pacients amb dolor toràcic agut i sospita de síndrome coronari agut, més coneguda com angina de pit. Al desembre del 2017, es va posar en funcionament la Unitat de Lípids i Risc Cardiovascular per a pacients amb dislipèmies familiars o de difícil control i seguiment.

Aquest darrer any el servei la prestació de serveis s'ha ampliat amb l'adquisició d'un nou ecògraf que permet realitzar tècniques avançades d'ecocardiografia i la ja citada ecocardiografia transesofàgica, que completa la cartera de proves no invasives.

A més a més , en el darrer any, i en el futur també, es treballa i es treballarà conjuntament amb el Servei de Diagnòstic per la Imatge per tal de realitzar altres proves cardiològiques (tomografia computada i ressonància), com els estudis angiogràfics per tomografia (TC) d'aorta, els estudis TC cardíac pre-ablació de arítmies i, properament, es realitzaran angio-TC coronari i ressonància del cor, tot lo qual permetrà un millor diagnòstic i tractament de la patologia cardíaca dels nostres malalts.

Servei de Cardiologia de l'Hospital de Palamós