| Institucional

Avancem en la promoció i prevenció de la salut de les dones

Signem un conveni de col·laboració amb l'associació de Dones del Baix Empordà

Aquest matí Serveis de Salut Integrats Baix Empordà ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Dones del Baix Empordà per tal que les dones disposin d'un major i millor coneixement de les seves especificitats per tal de prevenir malalties i millorar la seva salut.

L'Associació de Dones del Baix Empordà va ser fundada fa 5 anys i totes les seves activitats pivoten sobre tres eixos: salut i esport, intel·ligència emocional i emprenedoria i innovació. Regularment, l'associació organitza tallers i xerrades al viver d'empreses ALTAMAR de Calonge-Sant Antoni durant els matins dels dissabtes, moltes d'elles en relació a la salut de les dones, objectiu que també persegueix la Comissió per a la Prevenció i Promoció de la Salut (CPIPS) de SSIBE.

És per això que les dues entitats volen estrènyer les seves relacions i unir esforços per tal d'impulsar, promocionar i desenvolupar activitats formatives i divulgatives relacionades amb la salut de les dones, establint una col·laboració permanent que permeti definir les diferents accions de col·laboració i sinèrgies comunes.

El conveni l'han signat per una banda Lluís Puig, president dels òrgans de govern de SSIBE, i  per l'altra Eulàlia Puig, presidenta de l'Associació de Dones del Baix Empordà. Per part de SSIBE també hi han estat presents Jordi Calsina, gerent de SSIBE; Xavi Pérez, director assistencial; José Manuel Marqueta, director de la Unitat d'Infància i Dona i Esther Vilert, directora d'atenció primària i presidenta de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut (CPIPS).

SSIBE, compromís amb la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats
La nostra entitat sempre ha treballat per a garantir i consolidar un sistema estable d'actuació que integri la perspectiva de gènere i que fomenti la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes tant entre els nostres professionals com cap als nostres usuaris.

En aquest sentit des de l'any 2010 es disposa del Pla d'Igualtat d'Oportunitats que va ser renovat a finals de 2018 i que aposta per donar un impuls a la sensibilització cultural en aquesta matèria -tot i essent una empresa altament feminitzada-  tant a nivell dels professionals com establint aliances externes.

Alhora, des de l'any 2016 es treballa en el desenvolupament d'un model d'empresa saludable, que ha d'integrar valors i comportaments que conformin una organització que potenciï i generi hàbits saludables, que alhora s'han de compartir amb la societat.

L'octubre de 2017 la Generalitat va aprovar el nou model d'atenció a la salut de les persones trans que promovia el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere.