Protegim les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut

Als nostres centres d’atenció primària hem activat el protocol del Departament de Salut.

Des del dia 1 de gener, les persones amb dependència energètica relacionada amb la salut poden demanar al seu centre d'atenció primària l'expedició d'un informe per acreditar la seva situació i evitar, així, talls de subministrament i assegurar que tenen l'energia necessària per garantir la seva salut. Aquest informe els permetrà comunicar la seva situació a la companyia subministradora, que valorarà i resoldrà la seva petició d'acord amb la normativa vigent.

Les persones afectades podran demanar un informe al seu centre d'atenció primària per lliurar-lo a la companyia elèctrica i evitar els talls de subministrament.

Criteris sanitaris de dependència energètic
El protocol defineix els criteris sanitaris de dependència energètica, que identifiquen tres grups de població amb condicions cròniques que necessiten per al seu tractament dispositius amb connexió elèctrica:

  • Les persones amb teràpies respiratòries domiciliàries,
  • Les persones que utilitzen bombes de perfusió amb bateria
  • Les persones tractades amb diàlisi peritoneal automatitzada al seu domicili.

A Catalunya hi ha més de 115.000 persones amb condicions cròniques que necessiten dispositius amb connexió elèctrica per al seu tractament

I d'aquestes persones, dues tercera parts cobren menys de 18.000 euros a l'any. Poden trobar-se en aquesta situació persones grans afectades per malalties cròniques de llarga durada tals com bronquitis crònica, asma, insuficiència cardíaca en tractament amb teràpies respiratòries al domicili; persones amb insuficiència renal que per sobreviure necessiten tractament de diàlisi peritoneal; o bé persones més joves que pateixen malalties neurodegeneratives incapacitants que requereixen bombes de perfusió amb connexió elèctrica per al seu tractament.

Identificació de persones en risc de pobresa energètica
En paral·lel, els CAP activaran el circuit de detecció i actuació per a persones en risc de pobresa energètica que recull un seguit d'alertes sanitàries que els professionals assistencials han de tenir en compte, tant a la consulta com en les visites al domicili, per detectar persones que es troben en situació de risc de pobresa energètica. Les alertes varien en funció de l'època de l'any i inclouen persones amb malalties respiratòries, cardiovasculars o articulars que s'agreugen a l'hivern.

Pel que fa a la detecció de risc de pobresa energètica al domicili, els professionals tindran en compte alguns aspectes, com ara la presència d'humitats a les parets o al sostre, la sensació de fred (o calor en mesos d'estiu) a l'interior de la casa o la manca d'il·luminació. Si la detecció és positiva, derivaran la persona als òrgans competents per tal que facin una anàlisi tècnica del cas i activar les mesures necessàries.

Segons la darrera Enquesta de Salut de Catalunya 3 de cada 4 persones de 75 anys i més que viuen soles són dones i aquestes tenen un estat de salut similar a les dones que viuen acompanyades però s'observa un percentatge més elevat de dependència i de privació material més greu, és a dir, dificultats per pagar les factures de lloguer o hipoteques, els serveis i béns (telèfon, rentadora i televisor), o mantenir la llar adequadament climatitzada.

Actuar des de la prevenció i l'atenció directa a famílies vulnerables
La creació d'aquest protocol respon a la voluntat d'abordar el fenomen de la pobresa energètica des de la detecció i la prevenció.

El Govern actua amb mesures directes per atendre les famílies en risc de patir situacions de pobresa energètica. En aquest sentit, el contracte programa entre Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals per a la prestació i gestió dels serveis socials destina una línia a ajuts per pagar despeses de subministraments de famílies vulnerables, a través de les àrees de serveis socials bàsics.

Més informació a Canal Salut

Nota de premsa

Pobresa energètica