| Institucional

El Pla Estratègic 2018-2021 impulsa l’atenció centrada en la persona per millorar l’experiència dels nostres usuaris

El treball en equip i transversal dels nostres professionals, peça clau per assolir les línies estratègiques definides.

El passat 5 de febrer els Òrgans de Govern van aprovar el nou Pla Estratègic de l'entitat que marca el full de ruta per al període 2018-2021.

Un pla elaborat de forma participada
L'elaboració del tercer pla estratègic de l'entitat és fruit de la col·laboració i participació dels diferents professionals. Durant el 2018 es van realitzar fins a 6 grups de treball per analitzar, debatre i valorar l'anterior pla estratègic i proposar millores per al futur. Alhora també es va realitzar una enquesta que va recollir fins a 150 respostes dels professionals.

Amb tota la informació rebuda, el Consell de Direcció va definir el nou full de ruta amb les prioritats estratègiques, missió, visió i valors, aprovats pels Òrgans de Govern. A mitjans de juny de 2018 es va fer una jornada de reflexió amb 65 professionals que van avançar en com desenvolupar les prioritats estratègiques definides.

Amb totes les aportacions rebudes, s'ha conformat aquest nou Pla Estratègic que tindrà vigència fins a finals del 2021.

S'estableixen 5 prioritats estratègiques que són:

  • Atenció centrada en la persona. Posem l'usuari al centre del sistema i l'impliquem en la presa de decisions. Orientem el treball per avançar en la salut comunitària.
  • Professionals i equips. Apostem per la millora en la direcció de les persones i el reconeixement professional, per tal de fer de la nostra entitat una empresa atractiva on treballar.
  • Integració de la qualitat i la seguretat assistencial. Mitjançant un treball en equip  transversal i la racionalització dels processos volem oferir una atenció integral i orientada a l'atenció de l'envelliment i de la cronicitat.
  • Impuls i projecció institucional. Aposta decidida per la Responsabilitat Social Corporativa, tant des de la vessant més solidària,  mediambiental i  interna com el Projecte Empresa Saludable .
  • Equipaments i tecnologia. Fent renovació d'equips i revisem les necessitats d'espais físics en els diferents centres i consultoris.

Per a l'assoliment de les prioritats estratègiques es treballarà de manera focalitzada en la comunicació interna i la formació, enteses com a palanques transversals necessàries per al seu desenvolupament.

Missió, visió i valors de l'entitat
La nostra missió és contribuir a millorar la salut de les persones amb una atenció integral i de qualitat per tal d'arribar a la visió que és ser referents d'un model assistencial d'integral i excel·lent en salut, i que gaudeixi de la confiança tant de professionals com de la societat.

Sempre tenint present els nostres valors:

  • Professionalitat: Treballem amb rigor i responsabilitat, prenem decisions amb coneixement i som proactius i innovadors.
  • Confiança: Comptem amb la col·laboració, participació i compromís dels professionals i volem generar credibilitat, comptant també amb la participació de l'usuari.
  • Empatia: Reconeixem la singularitat de cada persona, tractant-la amb amabilitat i respecte en tot moment.

Pla Estratègic 2018 – 2021 

Pla Estratègic 2018 - 2021