| Institucional

II Concurs d'escultura SSIBE

Per al reconeixement als nostres jubilats i jubilades

Presentem el II Concurs d’escultura SSIBE per al reconeixement dels nostres jubilats/des.

L’obra guanyadora d’aquest Concurs d’escultura serà l’obsequi als professionals que es jubilaran els propers 3 anys, i podran ser escultures originals signades o rèpliques amb motlle variant les formes, si cal, sobre una mateixa temàtica.

S’atorgarà un premi consistent en un diploma i una gratificació de 2.000€.

L'artista s'ha d'inspirar en la imatge corporativa i la missió de SSIBE i l'obra final presentada ha de permetre el fàcil reconeixement i identificació amb l'entitat, atesa que la funció principal és ser el regal institucional dels professionals que han treballat amb nosaltres.

Consulta les bases del concurs.