| Organitzatiu

El temps mig d’espera per entrar a la visita a l’Hospital de Palamós és d’11 minuts

Després de gairebé dos anys de la implantació del sistema de confirmació automatitzat de visites es fa una valoració positiva del seu funcionament

Amb el sistema automatitzat de confirmació de visites s'han assolit els objectius que es volien.

La reducció de les cues a les admissions de consultes externes de l'Hospital de Palamós i del CAP de Palamós i facilitar l'orientació dels usuaris cap a les diferents sales d'espera, reduir considerablement el soroll en aquestes àrees i finalment un últim objectiu que era millorar la confidencialitat, ja que amb aquest sistema no cal dir el nom del usuari per a que entri a la consulta i tampoc s'identifica l'especialitat en la què es visita.

Nombre de visites confirmades

Amb aquest nou sistema, i des de la seva implantació al juliol del 2017, s'han confirmat un total de 268.116 visites, 223.383 a l'Hospital de Palamós i 44.733 a les anàlisis clíniques del CAP de Palamós.

Temps mig d'espera per entrar a la visita

També es pot saber l'hora de visita i l'hora en què s'ha avisat a l'usuari per entrar a la consulta, i el temps mig d'espera per entrar a la visita a l'Hospital de Palamós se situa en 11 minuts.

Cal destacar que serveis com oftalmologia i radiologia el temps mig d'espera per entrar a consulta està en 7 i 6 minuts respectivament.

Implantació i funcionament del sistema automatitzat de confirmació de visites

Al juliol del 2017, l'Hospital de Palamós va implantar el sistema automatitzat de confirmació de visites i de crida per entrada a consulta a l'àrea de consultes externes. Aquest canvi també es va aplicar a les anàlisis clíniques del CAP de Palamós.

Just a l'entrada de l'Hospital de Palamós, es van instal·lar dos punts de confirmació de visita on l'usuari ha d'identificar-se per tal de confirmar la seva visita, i de manera automàtica, s'imprimeix un tiquet on s'indica la sala d'espera on s'ha d'adreçar i el torn.

Un cop arribat a la sala d'espera corresponent, unes pantalles informatives avisen dels diferents torns i la porta on cal adreçar-se per ser atesos y alhora, en aquests mateixos monitors s'ofereix contingut d'interès per al ciutadà, com les campanyes informatives de CatSalut i SSIBE, missatges de prevenció i promoció de la salut i notícies pròpies de l'entitat.

El mateix sistema també permet a l'usuari la impressió del justificant de la visita, una vegada aquesta ha acabat.

Es va fer una nova senyalística en totes les sales d'espera per tal de fer visible el canvi de nomenclatura dels espais de consulta i ajudar el ciutadà a arribar-hi fàcilment.

Foto de recurs gestio de cues