| Assistencial

Presentació del nou Protocol d'actuació davant de maltractament a la infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut

Coneixeu el protocol i els nous continguts al Canal Salut que el Servei Català de la Salut ha publicat.

El passat 9 d’abril es va presentar el nou Protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut.

En els següents enllaços podeu consultar el protocol i el material informtiu i divulgatiu sobre el tema:

Protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut.

Vídeo

Nous continguts publicats al Canal Salut

Progressivament es posaran en funcionament equips funcionals d'experts (EFE) en abús sexual i maltractament infantil greu, que faran el diagnòstic i tractament inicial, així com la funció d'assessorament i coordinació amb els professionals de l'atenció primària, de la xarxa de salut mental i dels centres hospitalaris.

Actualment el Servei Català de la Salut està configurant aquests equips funcionals i definint el model d'acreditació. Es preveu que n'hi hagi 8 a tot Catalunya, amb una distribució territorial que garanteixi l'accessibilitat i estaran formats per treballadors social, pediatra, psicòleg, infermeria. Depenent del tipus de maltractament entraran altres tipus d'especialistes.

Aquests equips funcionals d'experts (EFE) de Salut s'aniran integrant a les Unitats integrades (Barnahus) que a iniciativa de la DGAIA es vagin creant per tot el territori.