| Institucional

El Consorci Assistencial del Baix Empordà s'ha extingit cessant la seva activitat a favor de la Fundació Hospital de Palamós

Va ser en data 1 d'abril de 2019

El Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE) va néixer el 1994 amb la voluntat de prestar els serveis sanitaris, sociosanitaris i socials en l'àmbit de la comarca del Baix Empordà. Es va constituir un consorci administratiu en el qual hi participaven el Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE) i la Fundació Hospital de Palamós (FHP).

La creació del CABE va permetre impulsar la reforma de l'atenció primària al Baix Empordà, orientada a un model d'atenció, no només de les pròpies activitats assistencials, sinó també de les activitats de promoció i prevenció de la salut.

Amb motiu de l'entrada en vigor del nou règim jurídic aplicable als consorcis administratius (Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic), les dues entitats consorciades que formen el CABE: la FHP i el CCBE van acordar cedir l'activitat a la FHP i posteriorment la dissolució i extinció del CABE.

Per portar a terme la dissolució ha estat necessari la cessió per part del CatSalut dels contractes de les ABS: Torroella de Montgrí, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i Palamós. Així com la subrogació de tots els treballadors del CABE, conservant tots els drets que tenien fins a la data, mantenint el sou i l'antiguitat i sense comportar cap disminució de la plantilla.

A data l'1 d'abril amb la resolució favorable de la successió dels contractes del CABE a la FHP, es va realitzar la cessió total dels actius, la subrogació dels treballadors i, per tant, la dissolució i extinció del CABE.

Canvi de responsable en el tractament de dades personals

Degut a aquest canvi, les dades personals que constaven al CABE han passat a formar part del Registre d'Activitats de Tractament denominat Pacients titularitat de la Fundació Hospital de Palamós i la finalitat i el tractament de les dades personals no es veuran alterades.

D'aquesta manera el responsable del tractament de les dades ha passat a ser la Fundació Hospital de Palamós.

Us recordem que podeu exercir els vostres drets mitjançant correu electrònic a l'adreça dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé mitjançant el nostre web www.ssibe.cat