| Assistencial

El servei de rehabilitació de l’Hospital de Palamós col·labora amb la UCI Neonatal de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

El servei de rehabilitació ajudarà en temes alimentaris a nadons prematurs i de risc.

El servei de rehabilitació de l'Hospital de Palamós ha iniciat una col·laboració amb l'UCI Neonatal de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

Les logopedes Ivet Clemente i Alba Badell ajudaran a avaluar i tractar l'alimentació en nadons prematurs i de risc amb necessitat d'intervenció precoç especialitzada. Es focalitzaran en aspectes com la succió i la deglució dels aliments per tal d'evitar problemes derivats de la disfàgia.

D'aquesta manera s'integra la figura del logopeda dins l'equip multidisciplinar de l'UCI pediàtricaassessorantles famílies iels professional de l'hospital, de l'atenció primària i del CDIAP.

Ivet Clemente i Alba Badell