| Institucional

Obres hospital - Zona Direcció Assistencial i nova morgue

A finals de mes estaran actius els nous despatxos i la morgue amb el nou accés de planta 0 a través del muntalliteres.

A principis del mes d'agost s'han entregat els despatxos de la Direcció Assistencial (DA) podent iniciar les tasques de neteja general de la zona, les de climatització, muntatge dels controls d'accés i el trasllat d'equipament mobiliari i informàtic. Es compta que la darrera setmana d'agost, els nous despatxos de la DA ja podran estar actius al 100%.

Paral·lelament s'ha anat avançant amb la construcció de la nova morgue i amb la nova porta de l'ascensor, a nivell de la planta 0, que haurà de donarà accés directe a la morgue. Aquestes accions es donaran per finalitzades el dia 1 de setembre.

Per a més informació, podeu consultar la fitxa d'obres 12, a través del banner de la intranet o clicant aquest enllaç.