| Organitzatiu

Els nostres centres han atès 54.204 visites a urgències durant aquest estiu

Suposa un descens del 4% respecte el 2018.

Durant els mesos de juny, juliol i agost, a tots els centres de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà s'han atès un total de 54.204 urgències. Aquesta  xifra que representa un descens del 4% respecte a les urgències ateses l'estiu del 2018.

Un 58% dels pacients atesos són residents al Baix Empordà i un 42% són usuaris no residents a la comarca. En ser una comarca amb molta població estiuejant, els percentatge d'usuaris no residents atesos augmenta al llarg dels mesos d'estiu. Així, al juny ha estat un 24%, al juliol un 39% i a l'agost un 54%.

20.379 visites a l'Hospital de Palamós 
Al servei d'urgències de l'Hospital de Palamós s'han atès 20.379 visites, que suposa un augment de l'1,9% respecte el 2018.

Per mesos, l'increment és desigual si es comparen amb les dades de l'estiu passat. Les visites han augmentat un 6% al juny, un 3% al juliol; i en canvi, s'ha produït un descens del 2% a l'agost.

Cal destacar que aquest estiu s'ha produït un augment del 4% de les urgències de més gravetat (nivells 1, 2 i 3).

Pel que fa a les urgències de menys gravetat (nivells 4 i 5), el temps d'espera s'ha situat en una mitjana de 57 minuts, la dada més baixa dels últims 4 anys. La reducció més important ha estat durant el mes d'agost, quan la mitjana s'ha situat en 63 minuts, 12 minuts menys que el 2018.

Per hores, la major afluència de visites es dona entre les 10 i les 12 del matí i les 5 i les 8 de la tarda.

33.825 visites als nostres centres d'atenció primària

Els centres de primària que atenen urgències són els CAP de La Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós, i els consultoris de Sant Antoni de Calonge i l'Estartit. En conjunt han experimentat un decrement d'un 7,6% respecte a 2018, amb 33.825 visites a urgències.

Aquest important decrement es deu en la seva major part a un canvi de model organitzatiu en l'atenció urgent, que es va implementar a l'ABS Torroella de Montgrí al 2017 i a l'ABS La Bisbal d'Empordà al 2018. Concretament, els pacients que s'atenien al servei d'atenció continuada durant els dies laborables i en horari diürn han passat a programar-se a la consulta del metge de capçalera. 

Per mesos, l'activitat augmenta a mesura que transcorren els mesos d'estiu. Així, al juny s'han registrat 7.342 visites, mentre que l'agost es dobla i s'ha arribat a 14.698 visites als dispositius d'atenció continuada.

Aquest alt volum de visites realitzades ha estat possible gràcies a l'esforç i dedicació de tots els nostres professionals que treballen als serveis d'urgències i atenció continuada.

Urgències Hospital de Palamós