| Docència

Sensibilitzem sobre la prevenció d’accidents de conducció al Baix Empordà

En col•laboració amb la Mútua Asepeyo i els Mossos d’Esquadra, i emmarcat amb la Setmana Europea de la Mobilitat

En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de  SSIBE en col·laboració amb la Mútua Asepeyo, ha organitzat dues activitats. D'una banda la realització de tallers de simulació de conducció per als professionals i de l'altra, una xerrada sobre conducció segura de la mà dels Mossos d'Esquadra dirigida a directius i responsables dels Serveis de Prevenció d'empreses de la comarca del Baix Empordà.
Així, avui i dijous es realitzaran tallers de conducció en el simulador d'alta immersió Simulak entre els propis treballadors de l'entitat, prioritzant aquells que per la seva feina fan freqüentment desplaçaments in-mision (durant la jornada laboral) i per tant tenen més risc d'accidents de trànsit. Els participants podran experimentar i comprovar quin és el seu comportament i reacció davant de fets imprevistos durant la conducció com poden ser la pluja, la foscor, tenir el sol de cara o animals creuant la carretera.
Aquesta part més pràctica anirà acompanyada d'una explicació a càrrec de Gregori Solà, tècnic de prevenció de la Mútua Asepeyo on repassarà les principals causes d'accidents, els consells per a prevenir-los, i com els Plans de Mobilitat d'Empresa poden ajudar a reduir desplaçaments i conseqüentment el risc d'accidents, a més dels avantatges mediambientals.
Demà dimecres junt amb els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, s'ha convocat la jornada "Emocions en joc en la mobilitat" sobre conducció segura per a directius i responsables dels Serveis de Prevenció d'empreses de la comarca del Baix Empordà.
L'objectiu és mostrar quins són els principals perills de determinats comportaments davant del volant, ja sigui durant la jornada laboral com en el temps lliure. Es tracta d'un taller / demostració que es pretén replicar més endavant per als treballadors de cadascuna de les empreses participants.
Els accidents de trànsit, principal font d'accidents laborals greus a Catalunya
Els accidents de trànsit continuen essent una de les principals causes de baixa laboral a Catalunya. Durant el període del 2014 - 2018 van representar el 13% dels accidents amb baixa laboral. Alhora van ser causa del 45% dels accidents mortals. D'aquí la importància de fer prevenció, ja que per a moltes empreses, incloent-hi la nostra, els accidents de trànsit són potencialment els de major gravetat que poden patir els professionals, tant anant i tornant de la feina (in-itinere) com durant la jornada laboral (in-mision).