Indicadors de seguiment de la vaga

Convocada per ahir, 18 d'octubre.

A continuació es detallen els indicadors de seguiment de la vaga convocada als nostres centres.

18 d’octubre de 2019 (matí) % vaga
ABS La Bisbal d’Empordà 7,14%
ABS Palafrugell 21,43%
ABS Palamós 22,58%
ABS Torroella de Montgrí 37,50%
Total Atenció primària 22,56%
Hospital de Palamós 10,26%
Palamós Gent Gran 29,17%
Total Fundació Hospital de Palamós – SSIBE 15,53%
SSIBE, AIE 40,82%
Emporhotel 4,11%
Emporsis 23,53%
   
TOTAL ENTITAT 16,40%
18 d'octubre de 2019 (tarda) % vaga
ABS La Bisbal d'Empordà 0%
ABS Palafrugell 40%
ABS Palamós 9,09%
ABS Torroella de Montgrí 14,29%
Total Atenció primària 20%
Hospital de Palamós 1,05%
Palamós Gent Gran 3,57%
Total Fundació Hospital de Palamós - SSIBE 6,13%
SSIBE, AIE 0%
Emporhotel 6,25%
Emporsis 0%
   
TOTAL ENTITAT 6,09%
Vaga