| Assistencial, Organitzatiu

La infermeria, present a la 7a jornada anual de la Societat Catalana de la Gestió Sanitària

Àngels Larrabeiti va presentar l’experiència en atenció primària de la línia “deixar de fer”

El divendres 25 d'octubre,  l'infermera adjunta d'atenció primària, Àngels Larrabeiti, va ser presenta la 7a Jornada anual que organitza la Societat Catalana de la Gestio Sanitària i que duia per nom "La gestió importa. Models de gestió i organització per al futur dels professionals de la salut".

D'entre tots els casos i experiències presentades, cal destacar la ponència de l'Àngels que duia per nom "Deixant de fer allò que no aporta valor en el present" i on es va exposar com s'ha treballat la línia estratègica de Deixar de fer i els resultats aconseguits en el col·lectiu d'infermeria en atenció primària.

En concret, es va detallar el treball previ d'identificació de les tasques diàries que no aporten valor a la qualitat de l'atenció sanitària, la planificació, motivació dels professionals i execució del projecte de canvi.

Alguns dels resultats obtinguts han estat:

  • Augment del 26% de l'activitat
  • Augment del 21% de les consultes virtuals
  • Millora de l'accessibilitat a 2 i 5 dies
  • Augment de l'activitat en recerca
Àngels Larrabeiti.