| Organitzatiu

Obres a la planta 0 de l'hospital. Zona antiga farmàcia i arxiu d'històries clíniques

Aquestes tasques van començar a l'octubre i està previst que finalitzin el 7 de febrer de 2020.

S'estan fent les obres de remodelació de la zona de l'antiga farmàcia i l'antic arxiu d'històries clíniques a la planta 0.

Aquestes tasques ja van començar a l'octubre i està previst que finalitzin el 7 de febrer de 2020.

Concretament durant aquestes dates es farà:

· Reforma general de farmàcia.
· Equipament de farmàcia.
· Trasllat de farmàcia.
· Inici de la construcció de la nova esterilització.

Afectacions:

. Sorolls en les zones properes a les obres. Es treballa sota del quiròfan 1 i del magatzem que hi ha entre els quiròfans 1 i 2.

· Hi haurà trànsit dels industrials d'obra per l'accés a farmàcia i pel passadís dels quiròfans