| Assistencial

Comptem amb 4 infermeres reconegudes en pràctica avançada

El projecte IPACAT.19 les considera referents en les àrees de nafres, infeccioses, anestèsia i vacunes.

A finals del 2019 es van donar a conèixer els resultats del projecte IPA.CAT19 que tenia per objectiu determinar l'abast de les infermeres de pràctica avançada a Catalunya.

Es van presentar més de 1.200 propostes a tot Catalunya, que s'han avaluat i finalment s'han determinat 269 professionals d'infermeria en pràctica avançada. A SSIBE, 4 infermeres han assolit la distinció i se les considera referents en diferents àrees. Són:

  • Nuri Viader, referent en nafres. És una infermera de llarg recorregut a la nostra entitat i actualment ocupa el càrrec de supervisora de la planta d'hospitalització
  • Teresa Aliu, referent en infeccioses i que ja des dels seus inicis ha estat al capdavant de la comissió d'infeccioses de l'entitat.
  • Sergi Ortega, referent en anestèsia. Ha estat infermer d'urgències i els darrers anys, vinculat al bloc quirúrgic, liderant per primer vegada les consultes d'anestèsia i sedacions d'infermeria.
  • Joana Casellas, referent en vacunes. És infermera de pediatria del CAP de Palafrugell amb molt anys d'experiència.

Les infermeres de pràctica avançada (IPA) són aquelles que actuen com a referents per la seva expertesa clínica en l'àrea de coneixement on treballa, que realitzen assistència directa a pacients, solucionen problemes de salut complexos i tenen la formació de postgrau, mestratge o especialitat relacionada amb la seva àrea d'expertesa.

El projecte IPA.CAT19
El projecte IPA.CAT19 s'emmarca dins la càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un projecte liderat per la Dra. Lena Ferrús que té per objectiu identificar l'abast de la pràctica avançada entre les infermeres de Catalunya.

Per a la detecció de les infermeres s'ha utilitzat l'escala IDREPA, una eina utilitzada a nivell internacional, que té en compte 6 dimensions de cada professional: la planificació experta de les cures, l'atenció integral, la col·laboració interprofessional, la formació, la recerca i pràctica basada en l'experiència i el lideratge professional.

Segons l'estudi, el perfil de la infermera de pràctica avançada és dona (88,1%), d'entre 40 i 55 anys (56,2%), de la regió sanitària de Barcelona (76,2%) i treballa en l'Atenció Especialitzada d'Aguts (54,6%).

Infermeres IPA de SSIBE