| Institucional

Ens sumem al Dia Internacional de la Dona

El 77% de la nostra plantilla està format per dones.

El sector sanitari i social és un àmbit laboral altament feminitzat. A casa nostra, el 77% de la plantilla són dones i és per aquest motiu que ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Dona del proper diumenge 8 de març.

Volem reconèixer el paper de la dona treballadora i el lloc que ocupen a diferents àmbits de la nostra institució: des de càrrecs d'alta direcció, als càrrecs intermedis i en les diferents posicions assistencials i no assistencials.

Amb l'objectiu de visibilitzar les nostres dones treballadores hem elaborat una infografia on es detalla el paper de les 1.035 dones del grup SSIBE en els àmbits de presa de decisions, la seva distribució en funció de rols i perfils, la formació i el tipus de contracte i jornada laboral.

Consulta la infografia

En càrrecs directius, la dona hi és altament representada: en un 66% al consell de direcció (4 dones) i un 58% en càrrecs intermedis (53 dones). Quant a formació, la diferència significativa respecte els homes és la formació en diplomatura o grau (32% en front del 25% dels homes) que bàsicament s'explica per l'alta feminització del personal d'infermeria que és un 85%.

Hem volgut buscar una imatge que representi aquesta varietat de perfils, edats i càrrecs de la dona dins les diferents empreses del grup amb la fotografia realitzada i que adjuntem.

Política d'igualtat
Per ajudar a fomentar aquesta cultura d'equitat, inclusiva i de respecte en el dia a dia que ens marca el nostre codi ètic, s'han desplegat diferents Plans d'Igualtat d'Oportunitats (PIO) per a les empreses, així com dues Comissions d'Igualtat que vetllen pel compliment de les accions previstes en aquesta matèria, alhora que fan propostes de millora.

Una de les accions impulsades per aquestes comissions és la revisió i actualització de la guia de llenguatge neutre existent des del 2010 i que ajudarà a la representació igualitària entre els homes i dones, també amb el foment d'un llenguatge no sexista.

Una altra de les mesures que vetlla per a la equitat, és que en la nostra política de selecció de professionals per a la provisió de llocs de treball en convocatòria externa de personal, s'estableix que -davant de candidatures amb empat de resultats en el procés de selecció-, s'escull el candidat o candidata del sexe que estigui infrarepresentat en aquell col·lectiu professional concret.

El 77% de la nostra plantilla són dones i estan representades en tots els càrrecs i perfils
Infografia #SomDones