Mesures organitzatives entorn del Coronavirus

En relació a les visites i les activitats externes o grupals.

Arran de les darreres mesures preses pel Govern de la Generalitat en relació al coronavirus SARS-CoV-2, i amb l'objectiu de protegir a professionals i persones usuàries s'ha acordat:

Suspensió de:

  • Activitats grupals presencials. Per exemple, grups prepart i postpart, CPAP, etc.
  • L'activitat del voluntariat
  • Visites de representants de la indústria farmacèutica i altres comercials

Canvi en visites:

  • Es limita a un sol acompanyant per pacient, visita o prova
  • Es prioritzarà, en la mesura del possible, les visites no presencials
  • Algunes visites programades poden reagendarse per a més endavant
CoV