Missatges que animen!

Fes-nos arribar missatges, vídeos o dibuixos per donar ànims i suport als nostres pacients ingressats per COVID-19 i també per als nostres professionals.

Iniciem una campanya de suport perquè tota la ciutadania i les entitats que vulguin ens enviïn missatges, vídeos o dibuixos per donar ànims i suport als pacients ingressats per COVID-19 i també per als nostres professionals.

Ajuda'ns a que pacients i professionals se sentin més acompanyats i notin el suport de tota la ciutadania, en llargs moments d'aïllament - per part de pacients-  i d'alta pressió assistencial - per part dels professionals-.

Podeu fer-nos arribar la vostra carta, dibuix, vídeo al correu atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat

Periòdicament els pacients ingressats i els professionals rebran els vostres missatges de suport. Una selecció del material que rebem s'anirà publicant al nostre web.

La iniciativa es va endegar fa dues setmanes a Palamós Gent Gran a proposta del Punt Jove de Palamós i en coordinació amb l'educadora social del centre Laura Garcia. 

Alhora, posarem veu a algunes de les cartes i missatges rebuts gràcies al projecte CoronaVeus20, una iniciativa col·lectiva d'infermeres i d'actors i actrius de doblatge que vol transmetre tota la força als pacients de COVID-19 i als professionals sanitaris i també als professionals no assistencials.

Missatges que animen
els PROFESSIONALS

Missatges que animen
els PACIENTS

Clàusula informativa sobre Protecció de dades

El Responsable del Tractament és la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; la finalitat del tractament és la divulgació dels missatges, vídeos i dibuixos que envieu i que poden contenir dades personals -inclosa la vostra veu i imatge personal-, per portar a terme aquesta campanya; la utilització es podrà fer en qualsevol format en els espais de divulgació de SSIBE (intranet, web, pòsters i xarxes socials - instagram, Youtube i Twitter-), sense àmbit geogràfic i de forma gratuïta; la base jurídica per la que es tractaran les vostres dades personals és el vostre consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment sense efectes retroactius (el que s'hagi publicat no se suprimirà); el termini previst de conservació és de sis mesos des de la finalització de la campanya; podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de limitació del tractament i revocació sense efectes retroactius dirigint-vos a la Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació de SSIBE o enviant un correu electrònic a dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat. Més informació sobre la nostra política de privacitat al nostre web www.ssibe.cat

Missatges que animen
Com enviar missatges a Palamós Gent Gran?