| Assistencial, Organitzatiu

Com treballa el servei d’urgències de l’Hospital de Palamós durant la COVID19?

Circuits diferenciats per a pacients sospitosos de COVID, eficàcia en l’ingrés hospitalari i protecció de professionals i pacients.

El Servei d'Urgències és durant la pandèmia l'entrada de pacients de casos greus i no tant greus a l'Hospital de Palamós.

L'activitat del servei durant les darreres 7 setmanes estat de 2.326 visites que suposa un 30% respecte l'activitat d'altres anys. Els casos atesos han estat de situacions d'alt risc i urgents i s'han reduït les visites per a casos no urgents. L'afluència diària al servei ha estat d'una mitjana de 54 visites, amb pics de fins a 91 visites.

Una de cada quatre visites tenien relació amb COVID (585) i d'aquestes un 33% han hagut d'ingressar a l'Hospital de Palamós. El 80% d'aquests ingressos presentaven pneumònia, que és la principal complicació de la infecció per COVID.

Mesures organitzatives i nous circuits.
Organitzativament s'ha treballat per minimitzar el risc de contagi dels pacients en el servei d'urgències. Per això s'ha treballat en quatre eixos:

  • Conjuntament amb atenció primària, per tal que a urgències s'hi adrecin només aquells casos greus i de risc vital. Per això demanem a la ciutadania que davant de qualsevol dubte, s'adrecin primer al seu CAP via telefònica o presencial, si calgués.
  • Conjuntament amb els altres serveis de l'hospital, per tal de reduir el màxim el temps d'espera per a l'ingrés hospitalari, a altres dispositius sociosanitaris o hotelers o l'alta, segons la situació de cada pacient.
  • Divisió del servei en diferents zones en funció del si el pacient és sospitós o no de COVID.
  • Utilització de forma adequada dels equips de protecció individual (EPIS) per part dels professionals en aquells sospitosos de COVID que s'han d'aïllar, amb tot el que això implica d'esforç dels professionals i de temps en l'atenció al pacient.

En aquest sentit i per evitar el contagi tant del pacient com dels familiars, no es permeten acompanyants a urgències, excepte casos excepcionals. Tothom qui entra al servei ha d'anar amb mascareta quirúrgica.

Què ens espera d'ara endavant?
El futur immediat no el coneixem realment, però ja s'estan rebent més urgències no relacionades amb la patologia COVID. Per tant, la tornada a la normalitat passa per una convivència de l'atenció sanitària a pacients COVID i pacients amb d'altres patologies.

És per això que es mantindran els dos circuits diferenciats, l'ús d'EPIS per part del professional, tot i que alenteixi l'atenció a cada persona usuària; i l'ús de mascaretes per a tothom qui visiti urgències.