| Assistencial

El Servei de farmàcia, un dels pilars de la resposta a la pandèmia COVID

S’ha reorganitzat l’atenció farmacèutica per protegir i donar resposta als usuaris

Des de l'inici de la pandèmia per coronavirus (COVID19) al Servei de Farmàcia de l'Hospital de Palamós ens hem adaptat a canvis principalment a nivell d'atenció farmacèutica i a nivell organitzatiu.

Per una banda, i amb l'objectiu de protegir als usuaris, hem potenciat la dispensació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). Abans de la pandèmia, la gran majoria de pacients amb aquest tipus de medicació s'havien de desplaçar a l'hospital, però amb el COVID s'ha procurat protegir als usuaris més vulnerables i s'ha apropat la medicació al seu domicili amb col·laboració de Creu Roja. D'igual manera, s'ha  ampliat el període de cobertura de la medicació d'un a dos mesos. Actualment, recullen la medicació a la seva ABS el 60% dels pacients de La Bisbal d'Empordà, el 50% de pacients de Palafrugell i el 90% de pacients de Torroella de Montgrí que estan en tractament amb MHDA. Durant la pandèmia hem iniciat també la dispensació de la MHDA a l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.

Amb el mateix objectiu, s'ha iniciat la telefarmàcia fent visites de seguiment farmacoterapèutic via telefònica als pacients atesos virtualment per l'especialista de consultes externes. S'ha treballat també amb l'atenció primària per mantenir la vigència de la recepta electrònica, evitar que caduquin medicaments del pla de medicació i així minimitzar desplaçaments dels usuaris als centres sanitaris i possibles incidències a les oficines de farmàcia.

També amb l'atenció primària i urgències s'ha treballat en la coordinació de fer arribar tractaments a domicili en aquells pacients que es confirma la infecció per COVID, quan el pacient ja és a casa. Això ha permès que pacients sense necessitats d'ingrés però amb indicacions terapèutiques clares, puguin fer el tractament pel COVID a domicili.

A nivell organitzatiu els canvis han tingut bàsicament dos objectius: garantir la disponibilitat de medicaments per a pacients ingressats tant a l'hospital com als centres sociosanitaris i protegir al personal.

Les necessitats de medicaments i productes d'higiene, antisèpsia i desinfecció als centres de SSIBE han variat substancialment, tan pel que fa a l'obertura de llits d'hospitalització a altres centres com Palafrugell Gent Gran, que ha suposat un repte logístic; com pel fet que han variat les indicacions de medicaments i protocols farmacoterapèutics en constant revisió.

La gestió de les compres i el contacte amb els proveïdors també ha canviat radicalment.  Durant setmanes va ser imprescindible el seguiment de les directrius de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) que va intervenir medicaments d'extrema necessitat en situació molt crítica de subministrament. Tot plegat ha implicat destinar molts recursos a la gestió de compres, contactes diaris amb  proveïdors, canvis de proveïdors i en alguns casos substitucions de medicaments per manca de subministrament.

En el servei de farmàcia també s'ha vetllat per la protecció dels professionals que hi treballen, ja sigui utilitzant els equips de protecció individualitzada (EPIs) adequats, implementant el teletreball. També s'han implementat circuits interns destinats a aïllar al màxim el servei de farmàcia del contacte exterior potenciant l'ús de les noves tecnologies

Tot plegat ha estat una situació difícil per a tots. No coneixem del cert quina serà la nova normalitat, però sí ens quedarem amb totes aquelles mesures que s'han implementat i han suposat una millora tant pels usuaris com per al personal de la farmàcia i d'altres serveis de l'entitat.

Servei de Farmàcia
Servei de Farmàcia
Servei de Farmàcia