| Assistencial, Organitzatiu

L’Hospital de Palamós ha atès pacients COVID greus gràcies a la Nova UCIM COVID

La unitat es va crear davant la necessitat d’atendre pacients greus COVID que podien arribar a requerir ser intubats

Abans de la pandèmia per COVID, l'Hospital de Palamós disposava d'una Unitat de Cures Intermèdies (UCIM) destinada a pacients amb patologia mèdica greu que requerien suport mèdic i d'infermeria intensiu, molt superior al que es pot donar en una planta d'hospitalització. Aquesta unitat disposa de 6 boxes, està situada just al costat d'urgències i està liderada per l'equip de Medicina Interna.

En arribar la pandèmia per COVID i conscients de què havia passat en altres països, es va veure necessari que els hospitals comarcals havien de ser capaços d'atendre pacients que podien arribar a necessitar la intubació. Es tracta de pacients que requereixen l'atenció en dispositius tipus UCI (Unitats de Cures Intensives) i l'Hospital de Palamós no en disposava. Alhora, es va veure que la UCIM de l'Hospital de Palamós no complia criteris d'aïllament, necessaris per als pacients amb infecció per COVID.

Per totes aquestes raons i tenint en compte que l'activitat quirúrgica s'havia suspès, fent només aquells pacients urgents i preferents, es va decidir crear una UCIM COVID a l'Hospital de dia quirúrgic, on normalment s'atenen els pacients abans i després d'una intervenció. Es van preparar 12 boxes tancats per atendre pacients greus COVID i d'aquests se'n van equipar 4 amb respiradors per si fos necessari intubar algun pacient i no poder-lo derivar immediatament a l'Hospital de referència, en cas que aquest es col·lapsés.

S'ha vist que alguns pacients COVID greus tenen afectació pulmonar severa i que per poder mantenir una bona oxigenació els cal un respirador (ventilació mecànica invasiva) que es col·loca a partir d'una intubació orotraqueal del pacient.

La UCIM COVID es va posar en funcionament el 20 de març i encara hi té pacients ingressats. Fins a dia d'avui hi ha hagut 30 pacients ingressats (un 15% de tots els pacients ingressats per COVID), dels quals 11 han requerit ventilació mecànica invasiva. Aquests pacients intubats s'han pogut acabar derivant tots a la UCI de l'hospital de referència.

La UCIM COVID ha suposat un repte en varis aspectes. El més important, per als professionals, que han treballat amb unes característiques d'aïllament molt estrictes i amb unes condicions clíniques de pacients, a les quals estaven poc acostumats. Tanmateix, l'equip de Medicina Interna amb el suport d'infermeria i de l'equip d'anestèsia, han estat capaços de liderar aquesta unitat amb èxit, eficiència, qualitat i seguretat.

El repte que tenim ara és com implementar al nostre hospital, i amb la represa progressiva d'activitat assistencial, una unitat UCIM COVID per a pacients greus amb malalties contagioses que han d'estar aïllats i que necessiten una atenció mèdica i d'infermeria més intensa que la que es pot oferir en la planta d'hospitalització.

UCIM COVID 1
UCIM COVID 2
UCIM COVID 3