| Organitzatiu

“Les de la neteja”, col·lectiu imprescindible amb la pandèmia COVID

La seva professionalitat i experiència han estat claus per garantir la seguretat de tots.

Durant la pandèmia COVID, els serveis de neteja d'Emporhotel s'ocupen d'una part bàsica de la atenció sanitària com és el de la transformació d'un espai contaminat a un espai segur, tant per als pacients o residents com per als companys assistencials.

La desinfecció en aïllaments, que s'aplica després d'anys d'experiència es converteix en essencial i s' ha de posar en pràctica amb la màxima seguretat. Els reptes que s'ha trobat l'equip de neteja han estat:

  • La magnitud dels canvis i els espais físics dels centres de SSIBE. Com són la planta COVID, la UCIM COVID i les urgències a l'Hospital; l'adaptació de nous circuits a atenció primària; la creació d'una unitat COVID a Palafrugell Gent Gran, la neteja preventiva de Palamós Gent Gran o fins i tot nous espais com els recursos hotelers que s'han habilitat.
  • La utilització d'equips de protecció individuals (EPI) durant tota la jornada laboral. Suposa un esforç físic extra que implica molta més sudoració i esgotament al final del dia.
  • Aplicació de nous desinfectants o noves tècniques de neteja amb ozó.
  • Informació i formació constant per a la correcta aplicació dels protocols, que han anat variant en els diferents moments de la pandèmia.

La coordinació amb els serveis assistencials i no assistencials junt amb la rapidesa d'actuació del personal de neteja ha fet palesa la seva professionalitat i experiència. I ha estat clau per a poder garantir la màxima seguretat als nostres centres, usuaris i professionals

"Les de la neteja" s'han visibilitzat com un col·lectiu imprescindible i que està al peu del canó, ja des de fa anys. La seva feina, sovint desapercebuda, s'ha reconegut tant per professionals i companys, com pels usuaris.

Aquesta situació excepcional  ha fet que aquest col·lectiu senti que forma part d'una comunitat, on cadascú realitza les seves tasques i funcions assignades per fer front a una lluita comuna.

A partir d'ara i en els propers mesos, el repte és mantenir aquesta agilitat d'adaptació als nous circuits i necessitats que s'obren amb el retorn progressiu de l'activitat assistencial.

Neteja 1
Neteja 2
Neteja 3