| Assistencial

Canvis en la dispensació de medicació crònica de plans de medicació caducats

A partir del dissabte 23 de maig, finalitza la mesura excepcional que permetia la dispensació en plans de medicació caducats.

El 23 de maig es reverteix la mesura que ha permès la dispensació de medicaments de prescripcions electròniques caducades o dispensades i que ha contribuït a disminuir desplaçaments als centres sanitaris únicament per a la renovació dels plans de medicació.

Amb tot, continua sent convenient evitar els desplaçaments, motiu pel qual es recomana que:
 

  • Els professionals sanitaris: revisin i renovin, si escau, de forma proactiva, els tractaments dels pacients amb patologia crònica i plans de medicació no vigents.

  • Els ciutadans i ciutadanes que disposin de plans de medicació caducats: cal que contactin amb el centre corresponent a través del telèfon, o via de l'APP SSIBE (temporalment deshabilitat), per tal que el metge o metgessa valori si cal una visita presencial al centre.

Un cop el metge o metgessa renova del tractament, el ciutadà o ciutadana pot accedir al nou pla de medicació des de l'APP SSIBE o des de La Meva Salut. Si ho prefereix, també es pot adreçar directament a la farmàcia i recollir els medicaments presentant únicament la targeta sanitària individual (TSI).