| Assistencial

La donació de còrnia a l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran

Des de la implantació del programa de donació de còrnies, al juny de 2017, hem aconseguit 78 donacions.

L'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran tenen implantat des de fa 3 anys un programa per a la donació de còrnies, conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que permet garantir el dret a la donació de teixits al final de la vida. Des de la seva posada en funcionament s'han aconseguit 78 donacions.

Als dos centres, un equip de professionals d'infermeria s'han especialitzat per a la detecció dels possibles candidats, presentar aquesta qüestió als familiars, amb formació expressa feta per un psicòleg expert en final de la vida i la transmissió de les males notícies. Un cop la família ha donat el vistiplau, i sempre en un màxim de dotze hores després de la mort del donant, aquest mateix equip s'encarrega de l'extracció del teixit, que posteriorment s'envia al banc de Sant i Teixits de Catalunya, que en gestiona la seva preservació, validació i posterior distribució als centres que la necessiten per a un trasplantament.

Alguns d'aquests receptors poden ser precisament pacients del servei d'oftalmologia de l'Hospital de Palamós on, des de 2008, s'hi realitzen trasplantaments.

Qui pot ser donant?

Tothom pot ser-ho d'entrada, però s'han de tenir en consideració uns criteris d'inclusió per poder ser un donant amb garanties de seguretat i qualitat: criteris d'edat -dels 2 als 85 anys-, no tenir malalties infeccioses (hepatitis, VIH...), malalties hemato-oncològiques... etc.

Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant d'òrgans i teixits, la primera cosa que ha de fer és comunicar la seva decisió al seu entorn.

Contràriament al que es pot creure, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, haver estat operat de cataractes o haver tingut un càncer no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament.

Els receptors

La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, alteracions de la forma de la còrnia originades per diferents causes i que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa per una de donant és l'única manera que tenen aquestes persones per recuperar la visió.

També són freqüents els trasplantaments a pacients que han patit una lesió a l'ull, una infecció o el rebuig d'un trasplantament previ.

Amb cada còrnia donada es poden ajudar dues persones, perquè es pot dividir en dos segments que es trasplanten a pacients diferents.

La còrnia és un teixit viu que cal trasplantar abans d'una setmana després de l'extracció. També hi ha la possibilitat de conservar-les fins a tres setmanes a 31 graus.

Més informació sobre la donació i com fer-se donant: Donació i Trasplantaments (OCATT: Organització Catalana de Trasplantaments)