| Prevenció i promoció de la salut

Ens sumem a la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna

Amb el lema "Donar suport a la lactància materna contribueix a un planeta més saludable"

Ens sumem a la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que ha tingut lloc a principis d'agost, amb el lema "Donar suport a la lactància materna contribueix a un planeta més saludable" i que consciencia sobre l'impacte que té l'alimentació artificial dels lactants en l'ecologia mundial ja que mitjançant la lactància materna s'afavoreix el manteniment d'un planeta més saludable.

Ho promou WABA (World Alliance for breastfeeding Action) que és una xarxa mundial d'organitzacions i de persones que treballen conjuntament amb l'OMS i la UNICEF i coordina cada any aquesta celebració.

La protecció, promoció i suport a la lactància materna requereix d'accions coordinades; però més encara davant emergències. La pandèmia del COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d'advocar per la lactància materna com una intervenció de salut pública que salva vides, prevé infeccions i malalties en la població en general ja que no només es té en compte les seves aportacions nutricionals, sinó també de relació emocional i desenvolupament del sistema immune del nounat. Alhora, la lactancia artificial té més impacte en el medi ambient, si es té en compte tota la cadena de fabricació i els residus que genera.

L'alimentació els primers anys de vida és un punt clau en la promoció de la salut. És important però tenir en compte que l'elecció del tipus d'alimentació del nounat és una decisió personal que s'ha de prendre disposant de tota la informació i del suport adequat. En aquest sentit l'equip de llevadores de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà recolza les mares sigui quina sigui la seva decisió.

Davant la pandèmia del COVID-19 que ens ha tocat viure, des de SSIBE hem seguit en tot moment les recomanacions de Departament de Salut i de l'OMS pel que fa a la protecció del vincle mare i fill des del naixement: afavorint el contacte pell amb pell; fomentar l'estada conjunta en l'habitació individual a l'hospital; el respecte al pla individual de part; l'acompanyament a la mare durant el part en tot  moment; i finalment, sempre que sigui el desig de la mare, i es pugui, el suport a la lactància materna com a "patró or" d'alimentació.

D'acord amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la vigilància epidemiològica de l'àmbit perinatal mostra que l'any 2019 el 91% dels nadons van prendre llet materna en néixer, un 3% més que l'any 2018 (88%). 

A l'Hospital de Palamós, l'any 2019 es van atendre 849 naixements, d'aquests un 93% van fer lactància materna al néixer.

imatge lactancia materna