| Organitzatiu

La FSE i SSIBE compartiran la figura del cap de servei de Rehabilitació

Aquesta aliança s’emmarca en la línia de col•laboració que han iniciat les dues institucions en els últims anys

La Fundació Salut Empordà (FSE) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) han arribat a un acord estratègic pel qual els dos serveis de rehabilitació de les dues entitats compartiran la figura del cap de servei. Des d'aquest mes d'octubre, aquest doble càrrec recau en la doctora Natàlia Toneu.

La Dra. Toneu ha estat vinculada a ambdues institucions: a SSIBE del 2004 al 2006 com a facultativa del servei de rehabilitació i després a la FSE, a partir del 2006  com a facultativa del servei de rehabilitació i a partir del 2009 com a responsable del servei.

Aquesta aliança s'emmarca en la línia de col·laboració que han iniciat les dues institucions en els últims anys, i que les ha portades a crear les associacions empresarials de serveis informàtics Emporsis i d'hoteleria Emporhotel, a més de crear un únic servei de Documentació clínica.

Les comarques de l'Alt i el Baix Empordà sumen una població de 300.000 habitants aproximadament, una xifra d'usuaris que permetrà a ambdues entitats una major especialització de l'oferta terapèutica. A més, la creació d'aquesta direcció única per a la FSE i SSIBE fomentarà l'intercanvi d'experiències i la incorporació de nous serveis i nova tecnologia.

Natàlia Toneu i Conxa Avinyó - Caps de Rehabilitació
Natàlia Toneu, nova cap del servei de rehabilitació de FSE i SSIBE