| Assistencial

Les proves diagnòstiques de PCR es fan fora del CAP

Sempre cal que la demani el metge/ssa de capçalera i és amb cita prèvia

Des del mes de setembre s'ha treballat conjuntament amb els diferents ajuntaments per tal d'habilitar espais extern als CAPs per realitzar les proves PCR per al diagnòstic de COVID19. Aquests espais s'han implantat de forma progressiva.

Aquesta externalització es realitza per no concentrar a molts usuaris al CAP, alliberar espai en el mateix i així vetllar per la seguretat de tots i totes, professionals i pacients.

Recordem que la realització d'aquesta prova, la PCR, sempre cal que te la demani el teu metge/ssa de capçalera i a més funciona amb sistema de cita prèvia. Els horaris de realització són diferents en cada àrea bàsica de salut, són de matí i tarda i de dilluns a divendres.

Tot seguit indiquem a on es fan aquestes proves a les diferents àrees bàsiques de salut:

ABS Torroella de Montgrí

Des del 9 de novembre, es fan en un mòdul que s'ha instal·lat al pàrquing del costat de CAP

(C/ Dr. Molinas,1)

ABS Palafrugell

Des del 17 de novembre es fan en un mòdul que s'ha instal·lat al pàrquing del costat de CAP (C/Sant Ramon, 49).

ABS Palamós

Des del principis de setembre es fan a Mas guàrdies (C/Lleida, 7)

ABS La Bisbal d'Empordà

Des del 26 d'octubre es fan a Torre Maria (Carrer de l'Aigüeta, 17)

imatge modul Torroella