23 – 27 de novembre: Setmana de la desnutrició

La Desnutrició Relacionada amb la Malaltia (DRE) repercuteix de manera negativa en l’evolució clínica del o la pacient.

Del 23-27 de novembre se celebra la setmana de la desnutrició, que té per objectiu visibilitzar i conscienciar a pacients, professionals sanitaris i administració pública sobre la importància de la Desnutrició Relacionada amb la Malaltia (DRE).


La DRE constitueix un problema sanitari d'elevada prevalença i alts costos. Afecta a uns 30 milions de persones a Europa i comporta un cost associat d'uns 170.000 milions d'euros anuals. Afecta a pacients en diferents entorns sanitaris (hospitals, residències i comunitat).


La DRE es defineix com una alteració de la composició corporal produïda per un dèficit de nutrients (per disminució de la ingesta o augment de les pèrdues o dels requeriments) a conseqüència d'una malaltia aguda o crònica, que disminueix les funcions vitals i repercuteix de manera negativa en l'evolució clínica.


La DRE, es relaciona amb un augment de morbiditat (infeccions, dehiscència de sutures, retard en la consolidació de fractures, etc.), prolonga l'estada hospitalària, augmenta la taxa de reingressos, la mortalitat i els costos associats. La seva detecció precoç i la seva prevenció semblen essencials en el pronòstic del pacient i en l'adequat consum de recursos que es tradueix en un estalvi de costos sociosanitaris.


Segons l'estudi PREDYCES (Prevalença de la Desnutrició i Costos Associats a Espanya), publicat en 2012* i representatiu de la població espanyola hospitalitzada, 1 de cada 4 pacients hospitalitzats es troba desnodrit. L'edat, el gènere, la presència de malaltia oncològica, diabetis mellitus, disfàgia i la polimedicación van ser els factors principals que es van associar a la presència de desnutrició. En aquest estudi es va poder observar que el cost es multiplicava per dos en els pacients desnodrits.


Les accions per a lluitar contra la DRE formen part de l'estratègia sanitària de la UE ("Together for health: a Strategic Approach for the EU 2008-2013").

A nivell del Baix Empordà tenim diversos professionals que vetllen per la prevenció i el maneig de la desnutrició. Visibilitzar i conscienciar és cosa de tots, sumant esforços aconseguirem abordar la DRE.

Emmarcat en la Setmana de la DRE, l'Aliança másnutridos celebra el 26 de novembre a les 17.00 el webinar titulat "Desafíos clave de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad". Podeu registrar-vos en aquest enllaç.

*Prevalence and costs of malnutrition in hospitalized patients; the PREDyCES Study. Álvarez Hernández, J. Nutrición Hospitalaria. 2012.

Setmana de la Desnutrició
Webinar Setmana de la Desnutrició